ATHENEUM MAASLAND

Zes-/zevenjarige structuur 

ü Je kan vanaf het eerste tot en met laatste jaar bij ons terecht, op één campus

ü We bieden zowel ASO, TSO als BSO aan. Indien een bepaalde studierichting te zwaar blijkt voor jou, hoef je niet van school te wisselen. De ASO, TSO en BSO sluiten bovendien op elkaar aan zodat je in hetzelfde studiegebied kan blijven.

 

Werkzekerheid 

ü De door ons aangeboden praktische studierichtingen sluiten aan op knelpuntberoepen.

ü De theoretische studierichtingen sluiten aan bij vervolgopleidingen die ook werkzekerheid bieden.

 

Individuele begeleiding 

ü Uw kind is bij ons geen nummer. De relatief kleine klasgroepen laten onze leerkrachten toe zich intensief met uw kind bezig te houden

ü Remediëring is bij ons belangrijk! Om eventuele tekorten bij te werken, kunnen leerlingen altijd terecht bij de vakleerkracht voor extra uitleg tijdens de middagpauze! Ook worden er extra oefeningen voorzien om tekorten weg te werken.

ü Onze leerlingbegeleiders staan altijd voor uw kind klaar. Onze school is meer dan een onderwijsinstelling alleen, het is niet alleen belangrijk dat uw kind kennis opdoet maar ook dat het zich goed in zijn vel voelt!

 

Een goed uitgeruste school

 

ü Alhoewel ons gebouw reeds van 1937 dateert, doen we er alles aan om met onze tijd mee te gaan. We beschikken over een goede (didactische) infrastructuur. Recent werden de keukens nog volledig vernieuwd. Op onze facebookpagina vindt u hier foto’s van!  Onze werkhuizen kregen een opfrisbeurt en we hebben dit jaar nieuwe machines aangekocht, dit in het kader van onze erkenning als MOS-school. Ook voor onze richting elektriciteit beschikken we over goed uitgeruste praktijk en theorie-lokalen!

ü We beschikken over goed uitgeruste computerlokalen, bovendien staan er in bijna elk leslokaal pc’s, ICT is tegenwoordig immers niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven!

ü Geen enkele school in Vlaanderen beschikt over het machinepark dat wij hebben. Afgezien van drie robuuste CNC machines, zetten wij ook in op de allerlaatste technieken. Onze leerlingen worden zo snel mogelijk in contact gebracht met 3D-printers, 3D-scanners, lasersnijders en dergelijke. Bovendien proberen we in de mate van het mogelijke alle gebruikte materialen te recycleren!

  • G
  • G