ATHENEUM MAASLAND

3T/4T

Elektro- technieken

Handel

Sociale en technische wetenschappen

BASIS

18

18

20

AV LEVENSBESCHOUWING

2

2

2

AV LO

2

2

2

AV AARDRIJKSKUNDE

1

1

1

AV BIOLOGIE

 

 

1

AV CHEMIE

 

 

1

AV FYSICA

 

 

1

AV ENGELS

2

2

2

AV FRANS

2

2

2

AV GESCHIEDENIS

1

1

1

AV NEDERLANDS

4

4

4

AV WISKUNDE

3

3

3

AV NATUURWETENSCHAP

1

1

 

 

 

 

 

SPECIFIEK GEDEELTE

13

12

13

PV ELEKTRICITEIT

7

 

 

TV ELEKTRICITEIT

6

 

 

AV ENGELS

 

1

1

AV DATI

 

2

 

TV KANTOORTECHNIEKEN

 

1

 

TV TOEGEP ECONOMIE

 

7

 

TV VERKOOP

 

1

 

AV MUZIKALE OPVOEDING

 

 

1

AV PLASTISCHE OPVOEDING

 

 

1

TV TOEGEPAST NATUURW

 

 

3

PV HUISHOUDKUNDE

 

 

3

TV HUISHOUDKUNDE

 

 

2

TV OPVOEDKUNDE

 

 

2

 

 

 

 

COMPLEMENTAIR  GEDEELTE

3

4

AV SEMINARIE - TECHNIEK/WETENS

3

4

 

AV SEMINARIE - TAAL/CULTUUR

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UREN PER WEEK

34

34

33